Πανήγυρη ναού Αγίου Βασιλείου στο Ρουφ

Θεσπιών: “Τάλαντα μπορούν να γίνουν ακόμα και οι αδυναμίες μας”