Αβύδου: “Όποιος χτυπά την Εκκλησία, χτυπάει τα χέρια του στα καρφιά”