Κορωνείας: «Ας ακολουθήσουμε την ένδοξη παρέλαση των Αγίων»

Κορωνείας: «Ο άνθρωπος χωρίς ελπίδα αιωνιότητας ζει μια κατάσταση ανασφάλειας»

Κορωνείας: «Η αγάπη δεν είναι απλώς θεωρητική αρετή, είναι πράξη»

Κορωνείας: «Να συνδυάζουμε πράξη και θεωρία, για να βρισκόμαστε στο δρόμο της αγιότητας

Κορωνείας Παντελεήμων: Θέσεις προ του Σταυρού

Κορωνείας Παντελεήμων: «Η τιμή του σώματος δεν πρέπει να οδηγεί στην σωματολατρία»

Ο πανηγυρικός εσπερινός των Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα