Μεγάλη πρόοδος των εργασιών στο ναό Αγίας Φωτεινής Pointe-Noire