Τα παιδιά της Αγίας Παρασκευής Χαλκίδος μαθαίνουν να φτιάχνουν πρόσφορο