Τα παιδιά της Αγίας Παρασκευής Χαλκίδος μαθαίνουν να φτιάχνουν πρόσφορο

Η πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής πολιούχου Χαλκίδος