Υποδοχή του αγίου Κυπριανού στο ναό της αγίας Ματρώνας Νέας Ερυθραίας

Η κάρα του αγίου Κυπριανού στη Νέα Ερυθραία

Υποδοχή της χείρας του Αγ. Διονυσίου στην Αγία Ματρώνα Ν. Ερυθραίας

Ζακύνθου: “Στο θαύμα συναντάται η θεϊκή φιλανθρωπία με την ανθρώπινη πίστη”

Κηφισίας: “Η λάθος κλίση προς τον μοναχισμό καταληγει σε ναυάγιο”