Η πανήγυρις της Αγίας Κυριακής στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως