Κερκύρας: “Ο σύγχρονος άνθρωπος απέρριψε τον Χριστό από την ζωή του”

Κερκύρας: “Oι σημερινοί ηγήτορες του λαού εξυπηρετούν το ίδιον όφελος”

Κερκύρας Νεκτάριος: «Χρειαζόμαστε πνευματικούς ανθρώπους για να προοδεύσουμε»

Η εκκλησία συνδυάζει πνευματικότητα και διακονία του πλησίον