Περίλαμπρη η εορτή της Αγίας Βαρβάρας στο Ίλιον

Εκατοντάδες πιστοί στην Αγία Βαρβάρα Ιλίου

Συγκίνηση στη χειροτονία του πρωτοδιακόνου της Μητροπόλεως Ιλίου

Εκατοντάδες πιστοί στην Αγία Βαρβάρα στο Ίλιον

“Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν…”

“Τελειωθείς εν όλίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς…”