Αυστραλίας Μακάριος για τον προκάτοχό του: Σφράγισε με το πέρασμά του την Εκκλησία της Αυστραλίας

Μελιτηνής Μάξιμος: “Η εκδήλωση των πιστεύω μας αποτελεί πράξη σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών”