Κορωνείας: «Κάποιοι διαφημίζουν την αθεΐα τους ως προοδευτικότητα»