Κυριακή 26 Μαΐου 2024 | 20:40

Σύναιμοι Χριστού 

Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
O Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Κηφισίας

Του ιδίου συγγραφέα:

Ἀπό τούς πρωτοχριστιανικούς χρόνους ἐπεκράτησε νά λέγεται θεία Λειτουργία ἡ τέλεση τοῦ μεγάλου Μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας ἤ τῆς θείας κοινωνίας, ὅπως οἱ περισσότεροι τό γνωρίζουν. Διαχρονικά τελεῖται στόν οὐράνιο κόσμο καί τοῦτο περιγράφεται μερικῶς εἰς τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ἀνάμνησις καί ἀναπαράστασις τῆς θυσίας πού ὁ Κύριος προσέφερε ἐπάνω στόν Σταυρό.

Σ’ αὐτή τή θυσία ὅσοι πιστεύουν, σώζονται. Γι’ αὐτή τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ὁ Ἰησοῦς Χριστός, αἰώνιος Ἀρχιερεύς, «θύτης καί θῦμα», ἵδρυσε τό Μυστήριο τῆς θείας κοινωνίας τό βράδυ ἐκεῖνο τῆς Μ. Πέμπτης εἰς τό θειότατον ὑπερῶον. Μέσα, λοιπόν, στό ὁρατό περίγραμμα τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἐνυπάρχει ἡ ἀόρατη, πραγματική, ὅμως, παρουσία τοῦ θυσιαζομένου Κυρίου. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι θυσία πνευματικώτατη καί θεοπρεπής, ἡ μόνη θυσία πού ἁρμόζει εἰς τόν Θεό καί πού δι’ αὐτῆς ἐκφράζεται ἀπολύτως ἡ πνευματική Λατρεία πρός τόν Τριαδικό Θεό. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἀκόμη θεία κοινωνία. Εἶναι μετάληψις καί μετάδοσις τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Εἶναι συμμετοχή στήν ἁγιώτατη καί ὕψιστη θυσία.

Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μεταδίδεται στούς ἄξιους πιστούς νά κοινωνήσουν καί νά γίνουν μέτοχοι τῆς ἁγιώτατης αὐτῆς θυσίας. Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ Ἄγγελοι σκύπτουν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, γιά νά θαυμάσουν τό Μεγάλο Μυστήριο. Χωρίς τή Θεία Λειτουργία ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ παραμένει μακρινή καί ἀσύλληπτη.

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό ἰδανικώτερο θερμοκήπιο τῆς πνευματικῆς ἀγωγῆς τῶν ψυχῶν. Ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐξαγιάζεται καί ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ αὐτόν τόν ἴδιον τόν Χριστό. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός αἰσθάνεται τό μυστήριο τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ὅλου σώματος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἀνθρωπίνου καί τοῦ θείου, στή Λειτουργία τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅπου ὁ Χριστός εἶναι παρών μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του. «Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πού μελλοντικά θά εἶναι ἴσως ἡ μόνη ἀπό τίς μεγάλες χριστιανικές ἐκκλησίες πού θά ἔχει ἐπιζήσει, γιατί ἀπό μόνη της θυμᾶται πώς ἡ Ἐκκλησία εἶναι μυστήριο» (Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν), ἀποτελεῖ τήν ἔκφραση τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῶν μελῶν δηλαδή μέ τήν κεφαλή Του.

Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι καταξιωνόμεθα ἀπό τόν φιλάνθρωπο Κύριο νά εἰκονίζομε τά Χερουβίμ καί νά γινόμεθα συνοδοιπόροι Του καί μαθητές Του καί νά δεχόμεθα τήν χάριν Του. Ὁ Χριστός διά τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ δίδει τόν ἑαυτό του «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον».

Ὁλόκληρο τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Κυρίου, τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας ἡ ἔλευσίς Του εἰς τόν κόσμο, ἡ διδασκαλία Του, τά θαύματά Του, τό Πάθος, ἡ Ἀνάστασις, ἡ Ἀνάληψις, ἡ Πεντηκοστή, αὐτήν τήν ἔννοια ἔχουν, νά δώσουν στόν ἄνθρωπο, τήν ζωή τοῦ Κυρίου. Ἡ σάρκα πού ἐγεννήθη στήν Βηθλεέμ καί πού ἐσταυρώθη στόν Γολγοθᾶ. Εἶναι ἡ ἴδια ἐπί τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου καί καλεῖ τούς πιστούς «γεύσασθε καί ἴδετε… μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης» «σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον». Ὅταν κοινωνεῖ ὁ χριστιανός ἀντλεῖ δύναμη καί θάρρος, ὑπομονή, γιά νά διαβεῖ τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, ἀκόμη ἔχει μία γενναία χριστιανική ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου μέ τήν ἐλπίδα καί τήν χαρά τῆς αἰωνιότητος.

Στή Θεία Λειτουργία ἡ ἀνάμνησή μας «καθίσταται ἡ εἴσοδος ἐντός τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ χρόνου, νίκης ἐπί τῆς κατάρρευσης τοῦ χρόνου σέ «παρελθόν», «παρόν» καί «μέλλον». Ἡ φανέρωση τῆς ἐρχόμενης Βασιλείας μεταμορφώνει τόν ἴδιο τόν χρόνο. Δέν εἰσερχόμαστε σέ κάποια ἀφῃρημένη στατική αἰωνιότητα, ἀλλά στήν αἰώνια ζωή. (π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν)


* Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι πρωτοσύγκελλος της ιεράς μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ