Δε, 15/07/24 | 20:19

Συγχαρητήριο Γράμμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας προς τον νέο Πατριάρχη Βουλγαρίας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεοδωρος εξ αφορμής της εκλογής του Μακαριωτάτου κ. Δανιήλ από Μητροπολίτου Βιδινίου εις Μητροπολίτην Σόφιας και Πατριάρχη πάσης Βουλγαρίας, απέστειλε προς αυτόν το ακόλουθο συγχαρητήριον Πατριαρχικό Γράμμα.

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Σόφιας καί Πατριάρχα πάσης Βουλγαρίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Δανιήλ, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἡ εἴδησις τῆς ἐκλογῆς Ὑμῶν εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ἔφθασεν ὡς αὔρα Ἀερμών εἰς τήν χώραν τοῦ Νείλου καί εἰς τήν ἀκοήν ἡμῶν, ἥτις ἐχαροποίησεν ἡμᾶς προσωπικῶς, ὡς καί τήν Ἱεραρχίαν καί τόν κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Πρεσβυγενοῦς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἀναφωνήσαντες ἄξιος!

Ἡ οὑτωσί θεήλατος ἐκλογή Ὑμῶν σηματοδοτεῖ εὐοίωνα συναισθήματα, καθ’ ὅτι διεδέχθητε τόν οὐ μακρόν κοιμηθέντα πεφιλημένον Ὑμέτερον Προκάτοχον, Πατριάρχην κυρόν Νεόφυτον, τοῦ ὁποίου ἐκ μέσης καρδίας εὐχόμεθα ὅπως αἱ εὐχαί στηρίζωσιν Ὑμᾶς εἰς τό ὑψηλόν καί βαρύτατον ἔργον τῆς πηδαλιουχίας τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν τοῦ πνευματικοῦ πατρός Ὑμῶν, Μητροπολίτου κυροῦ Ναθαναήλ, μεθ’ οὗ εἴχομεν ἱδιαιτέρους πνευματικούς δεσμούς.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι ὁλοθύμως ὅπως ἡ Πρωθιεραχία Ὑμῶν εἴη μακρά, ἄλυπος, ἑνοποιός καί πολύκαρπος, ἐν ὑγιείᾳ κατ’ ἄμφω πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐγκαύχησιν τοῦ εὐλαβοῦς Βουλγαρικοῦ λαοῦ, κατασπαζόμεθα καί αὖθις Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν,

Τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β΄

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Αφρικῆς

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ