Η Ιερά Σύνοδος των Επισκόπων της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Δεκεμβρίου, αποφάσισε να συγκαλέσει την Ιερά Σύνοδο των Επισκόπων για την εκλογή νέου προκαθημένου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2021.

Ετικέτες: