Γιά τόν μαρτυρικό ποντιακό Ἑλληνισμό καί τόν πολύπαθο αἱματοποτισμένο Πόντο, πού γεύτηκε τήν βαρβαρότητα, και ὑπέστη μύρια ὃσα βάσανα, μαρτύρια, σφαγές, πορεῖες καί κάτεργα θανάτου, ἐκτοπισμούς καί ξεριζωμούς, μίλησε ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Από τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ο κ. Χρυσόστομος μίλησε γιά τούς ξεριζωμένους πού ἒφτασαν στήν μητέρα Ἑλλάδα κυρίως στή Μακεδονία, ὃπου μέ κέντρο τό πανσεβάσμιο Εἰκόνισμα τῆς Παναγιᾶς τῆς Σουμελᾶ στό Βέρμιο, κοσμοῦν τήν Ἑλλάδα καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, μέ τήν ἀφοσίωσή του στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί στά ἀπαράγραπτα ἐθνικά δίκαια καί τά ἰδεώδη τῆς μαρτυρικῆς φυλῆς καί τοῦ Γένους μας.

Ἀκόμη ἒκαμε λόγο γιά τούς Ποντίους ἀδελφούς μας καί τούς ἐκγόνους των πού ἐφτασαν καί ἐγκαταστάθηκαν στήν γῆ τῆς Ἀχαΐας καί παρά τίς δύσκολες καί ἀντίξοες, τότε, συνθῆκες ἀπετέλεσαν  τήν ἱερά ζύμη πού ἐπηρέασε μέ τήν εὐσέβεια καί τήν ἐργατικότητά τους, τήν εὐγένεια καί τό φιλοπρόοδο τοῦ χαρακτῆρα τους, ὃλον τό φύραμα.

Σημειωτέον, ὃτι ἐκτός ἀπό τούς ἀδελφούς μας Ποντιακῆς καταγωγῆς οἱ ὁποῖοι ἐγκαταβιοῦν στήν Πάτρα καί σέ ἂλλα μέρη τῆς Ἀχαΐας, ἒχομε στήν Μητρόπολη Πατρῶν, τό ἀμιγές χωριό τῶν Ποντίων ἀδελφῶν μας, τόν Ἀπιδεῶνα, ὃπου ἰδιαιτέρως τιμᾶται ὁ άγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος καί τηροῦνται ὃλες οἱ παραδόσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ποτέ δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, τόνισε ὁ μητροπολίτης Πατρών, τίς θυσίες, τά μαρτύρια, καί τούς διωγμούς πού ὑπέστησαν οἱ μάρτυρες ἀδελφοί μας τοῦ Πόντου καί ὡς Πολιτεία, ἀλλά καί ὡς Ἐκκλησία, νά διατηροῦμε στήν ἐπικαιρότητα τό γεγονός αὐτό, τῆς γενοκτονίας καί τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὣστε διεθνῶς νά τύχῃ τῆς ἐπιβαλλομένης ἀναγνωρίσεως καί νά καταδικασθῇ ἡ Τουρκική βαρβαρότητα, ἡ ὁποία δυστυχῶς συνεχίζεται μέχρι σήμερα.