Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 | 19:53

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΕΡΜΩΝ

Του ιδίου συγγραφέα:

Ἡ δραματική προσπάθεια ὑπερβάσεως ὅλων τῶν ἀδιεξόδων καί δυσκολιῶν τῆς πτώσεως καί ἐξορίας τοῦ ἀνθρώπου, καταυγάζεται ἀπό τόν Σταυρό τῆς θυσίας, τῆς ἐλπίδας τοῦ Παραδείσου, πού λούζεται στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως Ἐκείνου, τοῦ Μοναδικοῦ, τοῦ Ἀνάρχου, πού ἀποκαλύπτει τήν δόξα τοῦ Πατρός, διαλύοντας τήν δύναμη τοῦ θανάτου.

Ὁ σύγχρονος ὁλιγόπιστος ἄνθρωπος ἔχει ἰδιαιτέρως τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τήν εὐκαιρία νά ξεκλειδώσει τήν πύλη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί νά εἰσαχθεῖ στήν Μυσταγωγία τῶν Παθῶν. Αἰῶνες τώρα ζεῖ, ζωντανός ὤν, σέ κατάσταση αἰωνίου θανάτου. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Μεγάλου Νεκροῦ εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἠχήσει στήν πνευματική ξηρασία καί συναισθηματική ἀνομβρία τῆς καρδιᾶς του, αὐτήν τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὅπου, διά τῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας, ἀποδεικνύεται περίτρανα ἡ ἀνυπολόγιστη ἀξία τῆς Σταυρικῆς θυσίας καί ἡ Δόξα τῆς ἐγέρσεώς Του.

Αὐτό τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας συγκεφαλαιώνει τήν ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Θεανθρώπου καί τήν ἐπίστεψη τοῦ θριάμβου Του. Τήν περίοδο αὐτή ἐντείνεται λόγῳ τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ ἀγῶνος ἡ προσδοκία τῆς Νίκης. Ἀνάβασις μέ τόν Σταυρό, ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀκολουθοῦμε τόν Μέγα ὁδοιπόρο τῶν Παθῶν. Ἀποκαμωμένοι μαζί Του, θά προφέρουμε τήν ἀπεγνωσμένη κραυγή «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ», θά νεοποιηθοῦμε, θά καινοποιηθοῦμε τήν «αἰώνιον ἀπαρχήν», θά πανηγυρίσουμε τήν θέωσή μας, θά ἀνακεφαλαιωθοῦμε καί θά ἀποκαταστήσουμε τήν διασπασθεῖσα κοινωνία μας μετά τοῦ Θεοῦ ἐντός τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Τότε θά εὐφρανθοῦμε τήν πληρότητα τῆς χαρᾶς καί τῆς θείας συνδημιουργίας.

Μπροστά μας βρίσκεται «ἡ θεία κλῖμαξ» τῆς Ἀναστάσεως. Ἐμεῖς «οἱ ἐν τοῖς κατωτάτοις» καλούμαστε νά τήν ἀνέλθουμε καί νά συναριθμηθοῦμε μετά τῶν Ἁγίων. Τότε δέν θά ὑπάρχει ἀνάγκη ἀλύτων λύσεων.

*Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι πρωτοσύγκελλος της ιεράς μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ