Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | 0:15

Η «οντολογία του προσώπου» στην σύγχρονη θεολογία

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου
Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1945. Είναι πτυχιούχος της θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, και επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Κοινωνικής θεολογίας της Θ.Σ. του Ε.ΚΠ.Α. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους Θεολόγους στον ορθόδοξο χώρο. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 25 γλώσσες. Η εις Επίσκοπο χειροτονία του τελέσθηκε στις 20 Ιουλίου 1995

Του ιδίου συγγραφέα:

Ὕστερα ἀπό μιά μικρή εἰσαγωγή δημοσιεύω τό κείμενο: «Ἡ “ὀντολογία τοῦ προσώπου” στήν σύγχρονη θεολογία», τό ὁποῖο ἦταν ἡ πρώτη εἰσήγηση πού μοῦ ἀνέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός νά ἀναπτύξω στό Θεολογικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του στίς 3 Φεβρουαρίου τοῦ 2018, δηλαδή πρίν 5 χρόνια, πού ἦταν παρόντες Θεολόγοι καί Καθηγητές Πανεπιστημίων. Ἡ δεύτερη εἰσήγηση εἶχε τίτλο: «Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γιά τήν “ὀντολογία τοῦ προσώπου”».

Τόν ἐνδιέφερε τό θέμα τοῦ προσώπου, κατά τήν πατερική παράδοση καί τήν σύγχρονη θεολογία, ἐπειδή μέ ἄκουσε νά ὁμιλῶ γιά τά θέματα αὐτά καί ἤθελε νά ἐνημερώση τούς θεολόγους τής Περιφερείας του, φυσικά συμφωνοῦσε μέ τά θέματα αὐτά.

Σημειώνω ὅτι ἦταν ἀπό τούς λίγους Ἱεράρχες πού ὅταν ἀνέκυπταν διάφορα θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά ζητήματα μοῦ τηλεφωνοῦσε καί ζητοῦσε τίς ἀπόψεις μου, τίς ὁποῖες ἄκουγε μέ ἐνδιαφέρον καί προσοχή.

Ἐπίσης, τόν ἐνδιέφερε ἡ θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό καί κάθε χρόνο ἀρχές τοῦ Φεβρουαρίου διοργάνωνε Θεολογικά Συνέδρια μέ ποικίλη θεματολογία γιά τούς θεολόγους τῆς Περιφερείας του καί εὑρύτερα, στά ὁποῖα καί ἄλλες φορές κλήθηκα νά ὁμιλήσω ὡς εἰσηγητής.

Μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη μέ συνέδεαν ὄχι μόνον ἡ κοινή ἀντιμετώπιση θεολογικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἀλλά καί τό ὅτι ἦταν χειροτονία τοῦ Προκατόχου μου καί μετέπειτα Ἠλείας, Μητροπολίτου Γερμανοῦ Γκούμα, καί, ἐπίσης, τό ὅτι φέρω τό ὄνομα τοῦ θείου του, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Ἱεροθέου Παρασκευοπούλου.

Εἶναι εὐνόητο ὅτι ἡ μεταξύ μας ἐκτίμηση ἦταν ἀμοιβαία καί ἔτρεφα ἰδιαίτερο σεβασμό σέ ἐκεῖνον καί στό ἔργο του.

Τήν εἰσήγηση πού δημοσιεύω στήν συνέχεια τήν παρηκολούθησε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης μέ πολλή προσοχή, ἔδωσε τήν δυνατότητα στούς παρόντας θεολόγους νά ὁμιλήσουν ἐλεύθερα, μοῦ ἔδωσε τήν ἄνεση χρόνου νά ἀπαντήσω στίς ἀπορίες τους, χωρίς ἐκεῖνος νά παρεμβαίνη, ἀποδεχόμενος καί τήν εἰσήγηση καί τίς ἀπαντήσεις. Ὄντως σπάνιος Ἱεράρχης, «παλαιᾶς κοπῆς», ἀνεπίφθονος!

Μετά τό Συνέδριο ἐξέδωσε τά πρακτικά του, μέ τίς δύο εἰσηγήσεις μου καί μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἔγραψε δέ ἰδιαίτερο πρόλογο στόν ὁποίον φαίνονται τά χαρίσματά του, ὅτι δηλαδή παρά τήν μεγάλη ἡλικία του ἐνδιαφερόταν γιά θεολογικά θέματα καί ἤθελε νά μαθαίνει κάτι καινούριο σέ σχέση βέβαια μέ τήν πατερική παράδοση καί τήν σύγχρονη θεολογία.

Ἔγραφε στόν πρόλογο:

«Ἐάν ὁ σοφός Σωκράτης ἔλεγε “γηράσκω ἀεί διδασκόμενος” καί ἡ παιδαγωγική ἐπιστήμη σήμερα ὁμιλεῖ διά τήν διά βίου μάθηση, ὥστε ὅλοι νά μαθαίνουν ὅσα χρειάζονται διά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς τους, τοῦτο ἰδιαιτέρως πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διά νά μαθαίνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς προστατεύει στήν ζωή μας, ἀλλά καί μᾶς ἐνισχύει στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν μας.

Αὐτόν τόν σκοπόν ἔχει καί τό ἐτήσιο Θεολογικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεώς μας. Δηλαδή ἐπιδιώκει τήν ἐμπέδωση ἀλλά καί τήν διεύρυνση τῶν χριστιανικῶν γνώσεων τοῦ Κλήρου, τῶν Θεολόγων τῆς περιοχῆς μας καί τῶν Χριστιανῶν μας.

Ἔτσι ἐφέτος ὑπῆρξεν ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι εἰσηγητής στό Θεολογικό μας Συνέδριο ὁ γνωστός στήν Ἑλλάδα καί ἐκτός αὐτῆς διά τήν ἰδιαιτέραν θεολογική του κατάρτιση Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ.

Διά τοῦτο καί ἀπό τήν θέσιν αὐτήν ἰδιαίτερα τόν εὐχαριστῶ διά τόν κόπον του νά ἔλθη διά δύο ἡμέρες κοντά μας, νά μᾶς εὐλογήση καί νά ἀκούσωμε τόν θεολογικόν του λόγον. Ὅμως θέλω νά τόν εὐχαριστήσω ἀκόμη θερμά καί διότι μᾶς ἔστειλε τά δοκίμια τῶν ὁμιλιῶν του πρός δημοσίευσιν, ὥστε νά λάβουν γνῶσιν αὐτῶν καί νά διδαχθοῦν καί ὅσοι δέν εἶχαν τήν εὐκαιρίαν νά παρευρεθοῦν καί νά τόν ἀκούσουν τίς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου μας. Αὐτά τά κείμενα περιέχονται στόν ἀνά χεῖρας τόμον. Πιστεύω ὅτι ἀπό τήν ἀνάγνωσή τους ὅλοι θά ὠφεληθοῦμε. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Πύργος 18 Μαρτίου 2018
Κυριακή Δ΄ τῶν Νηστειῶν
Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
+ Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ»

Ὅντως σοφός καί ταπεινός Ἱεράρχης πού εἶχε ὀρθόδοξη συνείδηση, ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ἐκκλησιαστικό ἦθος.

Τόν ἐνθυμοῦμαι μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί σεβασμό ὡς ἕναν ἀπό τούς μεγάλους παλαιούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ σοβαρότητα καί εὐπρέπεια!

Αἰωνία νά εἶναι ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γερμανοῦ, τοῦ παραδοσιακοῦ, μεθοδικοῦ, ἀνεπίφθονου καί θεολόγου Ἱεράρχου. Ὁ Θεός νά τόν κατατάξη μέ τούς δικαίους.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ