Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | 3:17

ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Αντικανονική η εισπήδηση της Εκκλησίας της Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Αντικανονική χαρακτήρισε την εισπήδηση της Εκκλησίας της Ρωσίας στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου που συνεδρίασε την Τρίτη. 

Η Σύνοδος εξέφρασε ομόφωνα την αδελφική συμπαράσταση προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ενώ παράλληλα επιφυλάσσεται να πράξει οτιδήποτε, για την αποκατάσταση της κανονικής τάξης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Συνῆλθε σήμερον, 11ην τ.μ. Ἰανουαρίου 2022, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς συνεδρίας τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ἥν:

α) Φιλοτιμίᾳ καί προαιρέσει Αὐτῆς, εἰσηγήσει δέ τῆς Κανονικῆς Ἐπι­τροπῆς, κατετάγησαν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς κατ᾿ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλη­σίας οἱ μαρ­τυρικῶς τελειωθέντες ἀοίδιμοι Προκάτοχοι Αὐτῆς Οἰκουμενικοί Πατρι­άρ­χαι Κύριλλος Α΄, ὁ Κρής, ὁ Λούκαρις, καί Κύριλλος Στ΄, ὁ Θρᾷξ, με­γάλως ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισθέντες.

β) Συζητήσεως γενομένης περί τῆς ἀντικανονικῆς εἰσπηδήσεως τῆς Ἐκ­κλησί­ας τῆς Ρωσσίας εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξαν­δρείας, ἐξεφράσθη ὁμοφώνως ἡ ἀδελφική πρός αὐτό συμπαράστασις τῆς Πρω­το­θρόνου Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιφυλασσομένης ὅπως πρά­ξῃ πᾶν τό ἐπ’ αὐτῇ διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς κανονικῆς τάξεως ἐν τῇ Ἀφρικα­νικῇ Ἠπείρῳ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ