Συναντώντας τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη ξεκίνησε την επίσκεψή του στον Λίβανο ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης.

Στη συνάντηση, που έλαβε χώρα στην πατριαρχική μονή του Μπαλαμαντ, ήταν παρόντες η Ελληνίδα πρέσβυς στον Λίβανο Αικατερίνη Φουντουλάκη, ο διευθυντής του υπουργικού γραφείου Εμμανουήλ Κουμπαράκης, η διευθύνουσα του προξενικού γραφείου στη Βυρητό Αθανασία Ηλιάκη, καθώς και ο Έλληνας πρέσβυς στη Συρία Νικόλαος Πρωτονοτάριος.

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Αντιοχειανής Εκκλησίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης με επίκεντρο τη Θεολογική Σχολή του Μπαλαμαντ. Επιλέον, συζητήθηκε ο ρόλος του Πατριαρχείου Αντιοχείας στην υποστήριξη των πιστών στη Συρία και τον Λίβανο καθώς και στο να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών συνιστωσών της Ανατολής.