Τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Καρλοβάσου «Εὐγηρίας Πρόνοια» επισκέφθηκε τήν Τετάρτη 23 Ιουνίου ο πρέσβυς τῆς Πολωνίας στήν Ἑλλάδα κ. Artur Lompart.

Ὁ κ. Lompart ἐπισκέφθηκε τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό Βαθύ καί τό παρακείμενο Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο, ὅπου θαύμασε τά ἱερά κειμήλια τοῦ Νησιοῦ και εν συνεχεία συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Σάμου Ευσέβιο μετέβησαν στό Καρλόβασι, ὅπου ξεναγήθηκε στή δομή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου καί συνομίλησε μέ τά φιλοξενούμενα σ’ αὐτό Γεροντάκια.

Αφού ενημερώθηκε για τίς ζημιές, πού προκάλεσε ὁ σεισμός τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2020 καί τήν ἀποκατάστασή τους, ἀλλά καί τίς δυσκολίες τῆς λειτουργίας τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος ὑπεγράφη ἕνα ἰδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας καί στήριξης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Γηροκομείου «Εὐγηρίας Πρόνοια» μεταξύ του κ. Εὐσεβίου καί του Πρέσβη κ. Lompart, ὁ ὁποῖος καί ἐγγυήθηκε τήν ἀπό μέρους του ἀμέριστη συμπαράσταση μέ σκοπό τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς λειτουργίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Γηροκομείου στό Καρλόβασι.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.