Το οφφίκιο του Μεγάλου Αρχιμανδρίτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας απένειμε σήμερα στον αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Σίσκο ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Η χειροθεσία του νέου Μεγάλου Αρχιμανδρίτη, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν ο Αρχειοφύλαξ του Πατριαρχείου, έγινε το πρωί στον Πατριαρχικό ναό μετά το τέλος της θείας λειτουργίας για την εορτή του Αγίου Αθανασίου, στην οποία χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

“Εδώ θα σεβασθής και θα τηρήσης εις το ακέραιον την τάξιν και το τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας”, τόνισε προς τον π. Αγαθάγγελο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, “θα το διδάξης εμπράκτως και επί καθημερινής βάσεως εις τους νεωτέρους αδελφούς σου της Αυλής, άπαντας προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω της ημών Μετριότητος, και αυτού αργότερον εις άλλους, και ούτω θα συνεχίζεται αενάως η παράδοσις, η τάξις, η ευπρέπεια, η απλότης, η δωρικότης, η κατάνυξις των ιερών ακολουθιών του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, η οποία εντυπωσιάζει και συγκινεί, ως κατεφάνη κατά την περίοδον ταύτην της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά την οποίαν χιλιάδες πιστών εις όλον τον κόσμον εγένοντο διά της τεχνολογίας κοινωνοί του μεγαλείου και της ιερότητος της ενταύθα λειτουργικής ζωής”.

Κλείνοντας, ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε πως “το μείζον είναι να είμεθα γνήσιοι Φαναριώται με πάθος διά το Φανάριον και δι’ ό,τι αυτό σημαίνει, ενσαρκώνει, εκφράζει και κηρύττει και διαλαλεί – ό,τι υψηλόν και άγιον και άξιον να αφιερωθή κανείς διά βίου εις αυτό. Άξιος!”.

Φωτο: Νίκος Μαγγίνας | Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ο π. Αγαθάγγελος αναλαμβάνει το οφφίκιο του Μεγάλου Αρχιμανδρίτη, μετά την ανάδειξη του Μεγάλου Αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνα Κομζιά σε μητροπολίτη Ισπανίας.

Ετικέτες: