Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | 20:01

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Ο μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας για το χρίσμα δύο νέων Σουηδών

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Στο τέλος της σημερινής Θείας Λειτουργίας, καλούμεθα, να ομολογήσουμε και να αναφωνήσουμε μαζί με τον ιερό ψαλμωδό της Εκκλησίας ότι: “Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὔρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γάς ἡμᾶς ἔσωσεν.”

Ασφαλώς, δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού πριν από λίγο είδαμε τον Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, να συναναστρέφεται ανάμεσά μας, από άκρα συγκατάβαση, τον ακούσαμε να μάς κηρύττει τις αλήθειες για τη Βασιλεία του Θεού και στη συνέχεια να προσφέρεται “λύτρον αντί πολλών”, χαρίζοντας σε όλους όσοι Τον κοινωνούν, “άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον”.

Αυτή την αλήθεια, ή μάλλον την εμπειρία της Εκκλησίας, μάς παρέδωσαν και οι Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους θυμόμαστε ιδιαίτερα σήμερα, οι οποίοι δογμάτισαν για το πρόσωπο του Κυρίου μας και άφησαν ιερά παρακαταθήκη στο ιερό σώμα Του, για να γνωρίζουμε, με ποιό τρόπο ο προαιώνιος Λόγος έλαβε την ανθρώπινη σάρκα, προσέλαβε τα αδιάβλητα πάθη μας, όμως ήταν πάντοτε φύσει αναμάρτητος.

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, ακούσαμε τον Κύριο, να ονομάζει τους μαθητές Του και κατ’ επέκτασιν όσους βαπτισθήκαμε στο όνομά Του, “φως του κόσμου”, δηλαδή ο ίδιος παραχωρεί στον καθένα μας, μία από τις ιδιότητές Του, όπως ομολογούμε στο “Σύμβολο της Πίστεως”. Εκεί αναγνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι “φως εκ φωτός”. Έτσι και ο Κύριος μάς κατονομάζει “τέκνα φωτός”, όπως και ο απόστολος Παύλος, “τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας”.

Είναι το φως, που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Δεν είναι το αισθητό φως, αλλά της ψυχής. Είναι αυτό το φως που φέρνει την επίγνωση της αληθείας. Η αλήθεια για τους χριστιανούς δεν είναι ιδέα ή φιλοσοφική θεωρία, αλλά πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Την αλήθεια και το φωτισμό δέχθηκαν οι δύο νέοι, που ίστανται σήμερα ενώπιον ημών. Δύο γηγενείς νέοι, Σουηδοί, οι οποίοι ανήκαν σε άλλο χριστιανικό δόγμα, ο καθένας όμως από αυτούς γνώρισε την κλήση, δηλαδή την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο Κύριος. Αφού μετέβαλαν την ψυχή τους σε γη αγαθή, ο λόγος του Θεού βλάστησε, καρποφόρησε και σήμερα θα λάβουν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, δια του ιερού Μυστηρίου του Χρίσματος, για να γίνουν πνευματοφόροι, φωτοφόροι και κήρυκες της αληθούς πίστεως.

Το μεν Βάπτισμα έχει τη δύναμη του σταυρού και του θανάτου του Χριστού, ενώ το Χρίσμα, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

Τα δύο νεαρά αυτά παιδιά συνδέονται με κάτι κοινό, εκτός από την καλή τους διάθεση να γνωρίσουν την Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Η μητέρα του ενός, του Clint, ομιλεί την Ελληνική γλώσσα, αν και ανήκει στη Σουηδική Εκκλησία.

Ο άλλος νέος, ο William, ομιλεί την Ελληνική γλώσσα. Ήταν αυθόρμητη η επιλογή του, μαζί με την αναζήτησή του για την Ορθόδοξη θεολογία.

Ο Clint έχει τη διάθεση, την κλίση, “να περιβληθεί το της ιερωσύνης ένδυμα”, να γίνει κήρυξ της αληθείας και να διακονεί το Θεό και τον άνθρωπο, αφού προηγουμένως αποκτήσει και την ανάλογη ακαδημαϊκή κατάρτιση, σε συνδυασμό με το Ορθόδοξο βίωμα.

Αυτοί, λοιπόν, οι δύο φερέλπιδες νέοι, δέχθηκαν την καλή αλλοίωση. Στην περίπτωσή τους, μπορούμε να αναφωνήσουμε: “Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου”! Ακούμε συχνά κάποιους, να αναφέρονται στην έννοια της αλλοίωσης με ύφος ειρωνικό. Ότι δηλαδή κάποιες φορές, με κάποιες ενέργειες ή αστοχίες των υπευθύνων μέσα στην Εκκλησία, επιχειρείται ή συντελείται μία αλλοίωση, δηλαδή αλλαγή, υποβάθμιση, μια ενέργεια που μετατρέπει ή αλλάζει προς το χειρότερο.

Αυτή, όμως, είναι παραφθορά της καλής αλλοιώσεως, η οποία συντελείται μέσα στην Εκκλησία, αφού η ίδια η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν έχει “σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων”, αλλά είναι “αγία και άμωμος”, όπως η κεφαλή της, ο ιδρυτής της, και ασφαλώς δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι όλα εδώ, μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι κατόρθωμα ενός ή πολλών, αλλά των πλουσίων οικτιρμών του Θεού.

Είναι ο ίδιος Θεός, ο Οποίος έδωσε στην Εκκλησία, “πρῶτον Ἀποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον διδασκάλους” (Α΄ Κορ. 12,27) και συνεχίζει να παραχωρεί διάφορα χαρίσματα στον καθένα από μας, μέχρι της συντελείας των αιώνων.

Καλωσορίζοντας, λοιπόν, εξ ονόματος όλων σας τα δύο νέα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ιεραποστολικής Μητροπόλεως Σουηδίας, τους ευχόμεθα, να επαυξήσουν τα τάλαντα που έλαβαν σήμερα με το Μυστήριο του Χρίσματος και να αναδειχθούν σκεύη τίμια και να μεταδίδουν το φως του Χριστού και της Ορθοδοξίας, “εις μέτρον ηλικίας του Σώματος του Χριστού”, όπως έπραξαν και οι σήμερον τιμώμενοι άγιοι Πατέρες. Αμήν!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ