Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 | 2:40

Ο Αντίχριστος και το όραμα του Αγίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου

Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορειτης
Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορειτης
Ο Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορείτης εγκαταβιεί στο Ιβηριτικό Ιερό Κελλίο της Αγίας Αννας στις Καρυές.

Του ιδίου συγγραφέα:

Ο ερχομός του αντιχρίστου και το χάραγμά του, ανέκαθεν φόβιζαν τους Χριστιανούς. Φόβος και τρόμος μήπως εμφανιστεί στην εποχή τους. Κάποιοι ανησυχούσαν περισσότερο και σχεδόν η ασχολία τους και η αγωνία τους ήταν  μόνο η αντιχριστολογία και η εσχατολογία, καθώς και η αγωνία για το τι θα συμβεί στο αόριστο μέλλον. Εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή την πλάνη, (γιατί πλάνη είναι να ασχολείσαι με τον αντίχριστο και όχι με τον Χριστό· με τα έσχατα και όχι με τα παρόντα), στέρησαν τον εαυτό τους από την εν Χριστώ ελευθερία που προσφέρει πλουσιοπάροχα η Εκκλησία.

Χριστιανοί με τα ίδια «μυαλά», δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα. Τους ακούς συνεχώς να μιλούν γι’ αυτά, ενώ κάποιοι αρθρογραφούν, με εκτενή κείμενα συνήθως, ίσως για να γίνουν πιο πειστικοί, και οι οποίοι, όπως έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, «βγάζουν πολλά λεφτά με αυτή την ενασχόληση». Και το χειρότερο, κάποιοι αυθαίρετα διατυμπανίζουν ότι, για παράδειγμα, «ο αντίχριστος γεννήθηκε την τάδε ημερομηνία», «ο αριθμός ΑΜΚΑ είναι ο αριθμός του αντιχρίστου», «το διαβατήριο έχει μέσα το τσιπάκι με το χάραγμα», «οι νέες ταυτότητες σίγουρα θα έχουν και αυτές  το χάραγμα», «τα εμβόλια έχουν και αυτα το τσιπάκι μέσα» και το πρόσφατο και τραγελαφικό, «η απογραφή γίνεται για να μας σφραγίσουν πιο εύκολα».

Τα ακούει κανείς και διερωτάται·  αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαβάσει ποτέ την Αποκάλυψη; Τι άραγε λέει; Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι θα προσκυνήσουν το θηρίο, δηλαδή τον αντίχριστο ποιοι; «πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου», δηλ. «θα προσκυνήσουν αυτόν, που αλαζονικώς θα παριστάνει τον εαυτό του ως Θεό, όλοι οι κάτοικοι της γης, εκείνοι δηλαδή, των οποίων το όνομα από καταβολής κόσμου δεν έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου Αρνίου[1]»!

 Όσοι αξιωθήκαμε του Θείου Βαπτίσματος, είμαστε εγγεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου, γι’ αυτό ας μην φοβόμαστε την οποτεδήποτε έλευση του αντιχρίστου, αλλά να περιμένουμε με χαρά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας σταματήσουν κάποιοι να τρομοκρατούν τον κόσμο, να τον αναστατώνουν λέγοντας αυθαίρετα  πως «τούτο είναι του διαβόλου» ή «εκείνο είναι του αντιχρίστου» και άλλα παρόμοια.

Ας προσέξουμε τον λόγο του ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος ερμηνεύοντας την Β’ προς Θεσσαλονικείς Επιστολή του Αποστόλου Παύλου λέγει σαφέστατα: «αὐτός δέ (ὁ ἀντίχριστος) οὐχ ἔξει σημείον, ἀλλά ἀθρόον καί ἀπροσδοκήτως ἤξει[2]». Και αφού προ της ελεύσεως του αντιχρίστου δεν θα υπάρξει σημείο, αλλά θα έρθει ξαφνικά και χωρίς να τον περιμένουμε, πως μερικοί λένε ότι όλα αυτά γίνονται για να προετοιμάσουν την έλευση του αντιχρίστου;

Ειδικώς για την απογραφή τούτο μόνο πρέπει να λεχθεί.  Ο Κύριός μας γεννήθηκε όταν «ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. Καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ…ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ[3]» και όπως λέγουν οι Πατέρες γεννήθηκε τότε για να πολιτογραφηθεί ως άνθρωπος, ως κάτοικος της Παλαιστίνης της οποίας κυρίαρχη ήταν η ειδωλολατρική Ρώμη.

 Ας μην ανησυχούμε λοιπόν, τουλάχιστον από πνευματικής πλευράς για την απογραφή και ας μην ακούμε κανέναν «επαΐοντα», αλλά  τον Απόστολο Παύλο που γράφει στην προς Ρωμαίους Επιστολή του: «Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρῖμα λήψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν[4]».

Στην εποχή του Αγίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου κάποιοι μοναχοί και ίσως κάποιοι λαϊκοί που παρασύρονταν από αυτούς, δεν έδιναν στους Τούρκους το λεγόμενο χαράτσι δηλαδή τον κεφαλικό φόρο, λέγοντας πως όποιος δίνει αυτόν τον φόρο παίρνει το χάραγμα και προσκυνά τον αντίχριστο! Και είναι γνωστό βέβαια πως όταν οι Τούρκοι δεν έπαιρναν τον φόρο, έπαιρναν κεφάλια!  Ο Θεός όμως πληροφόρησε τον Άγιο Ακάκιο για το τι πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί, με ένα όραμα. Η βιογραφία του μεγάλου αυτού Αγιορείτου Οσίου, όπου και αναφέρεται το συγκεκριμένο όραμα, είναι γραμμένη από τον υποτακτικό του, τον ηγιασμένο Παπα – Ιωνά τον Καυσοκαλυβίτη και έχει ως εξής:

«Προσευχόμενος δε ποτε ήλθεν εις αποκάλυψιν και βλέπει ώσαν άνδρα τινά θαυμάσιον ελθόντα και της χειρός αυτόν πιάσαντα τον επήγεν εις ένα κάμπον ωραιότατον, ο οποίος (ως έλεγεν) ήτον τόσος μεγάλος, όπου άκρη δεν εφαίνετο. Και παραδειγματίζοντάς τον, έλεγεν, τοιούτης λογής, εφαίνετο ωσάν να είναι τινάς εις πέλαγος μεγάλον και από κανένα μέρος να μην φαίνεται τελείως ούτε νησίον τινά ούτε καμμία άλλη στέρεα γη. Έτζι λοιπόν φαινόμενος εις τόσον μέγεθος ο κάμπος εκείνος γεμάτος παλάτια και σπίτια ωραιότατα, όμως άδεια από ανθρώπους. Και θαυμάζων ηρώτησε τον οδηγούντα. «Διατί τα τοσαύτα παλάτια να είναι ακατοίκητα και να χάνεται ούτω ματαίως η τοσαύτη ωραιότης αυτών;». Ο δε αποκριθείς είπε «Καλότυχος όπου πληρώνει χαράτσι και άλλα δοσίματα εις Τούρκους αγογγύστως, ότι εν τη κοινή αναστάσει μέλλει να κατοικήση εις αυτά τα ωραιότατα παλάτια. ότι αυτά τα έκαμαν οι Τούρκοι δια να κατοικήσουν εις αυτά μετά την κοινήν ανάστασιν οι χριστιανοι εκείνοι όπου πληρώνουν  χαράτσια εις τους Τούρκους και υπομένουν τα τόσα κακά δια τον Χριστόν». Είδε και άλλα πολλά εν τη οπτασία εκείνη, άτινα δια την των πολλών ασθένειαν και το υπερβολικόν των αποκαλύψεων εκρίναμεν ανώτερα συγγραφής, και ότι τα υψηλά και άρρητα τοις πολλοίς δει φυλάττειν, κατά τον εν θεολογία μέγαν Διονύσιον, ομιλείν τε και διδάσκειν τα δυνατά και εαυπόδεκτα. Ελθών δε εις τον εαυτόν του, εκ της θείας εκείνης αποκαλύψεως, και κατανοήσας τα εκείσε αποκείμενα αγαθά τοις τον βαρύτατον ζυγόν των αθέων τυράννων υπομένουσιν, το ταχύ εκάλεσε τους μετ’ αυτού και τους είπεν: «Εάν έχετε τίποτες άσπρα, πηγαίνετε και πληρώσετε εις το μοναστήρι χαράτσι, δια να γίνωμεν και ημείς συγκοινωνοί με εκείνους όπου πληρώνουν τα χαράτσια». Και τότε μεν ουδέν άλλο τους είπε, μετά δε καιρόν, της υποθέσεως καλούσης, τους εδιηγήθη  την υπόθεσιν άπασαν συντόμως.

Που δε είναι οι λέγοντες τα χαράτσια να είναι η βούλα του αντιχρίστου, όπου λέγει ο Θεολόγος εις την Αποκάλυψην, και αποφασίζοντες εκείνους, όπου παίρνουν τα χαράτσια, να παίρνουν την βούλαν του αντιχρίστου και υστερούν της ουρανίου δόξης τους μάλιστα μετόχους της αιωνίου μακαριότητος, δια τα δεινά όπου πάσχουν, φυλάττοντες την εις Χριστόν πίστιν;

Ας ακούσουν οι τοιούτοι, τί απεκάλυψεν ο Θεός εις τον πιστότατον του δούλον και πατέρα ημών Ακακίον. Κατά των οποίων ημπορεί να είπη τινάς και άλλα πολλά εις αναίρεσιν της διεστραμμένης τους εξηγήσεως, όμως αρκετή ούσα η του αγιωτάτου πατρός ημών οπτασία και αποκάλυψις να αναιρέση την κακογνώμονα και σφαλεράν τους εξήγησιν, να στηρίξη δε και τους πιστούς εις το να υπομένουν το τοιούτον δόσιμον μεγαλοψυχως».

Είθε ο Άγιος να μας φωτίζει στις δύσκολες ημέρες που περνάμε, μένοντας σταθεροί στην Ορθόδοξη πίστη μας μέσα στην αγκαλιά της Αγίας μας Εκκλησίας, που πολεμείται λυσσωδώς από παντοειδείς εχθρούς, φανερούς και κρυφούς, και πιο πολύ από αυτούς που δεν έχουν γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα βάζοντας το «εγώ» τους πάνω από αυτήν.


[1] Αποκ. 13,8.

[2]  ΕΠΕ τ. 22, σ. 530.

[3] Λουκ. 2, 1-4.

[4]  Ρωμ. 13,1.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ