Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 | 5:16

O Μητροπολίτης Ναυπάκτου κοντά στους μαθητές και τη νέα χρονιά

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Τά Σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ἐπαρχίας μας, ἀκολουθώντας τήν πατροπαράδοτη παράδοση κόβουν κατά τόν μήνα Ἰανουάριο τήν βασιλόπιττα γιά τούς μαθητές τους.

Στήν ἀκολουθία τῆς βασιλόπιττας καλεῖται καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίνεται ἐφ’ ὅσον τό πρόγραμμά του τό ἐπιτρέπει, εὐλογώντας τήν βασιλόπιττα, μιλώντας στά παιδιά καί προσφέροντας ἀπό ἕνα βιβλίο καί ἕνα χρηματικό ποσό στούς μαθητές πού βρίσκουν τό φλουρί.

Ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν βασιλόπιττα τοῦ 1ου καί 2ου Λυκείου, τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀντιρρίου.

Μιλώντας στούς μαθητές τοῦ 1ου Λυκείου, ἀναφέρθηκε μέ συντομία στίς βασικές ἀρχές τῆς Στωϊκῆς φιλοσοφίας. Οἱ Στωϊκοί φιλόσοφοι τόνιζαν ὅτι ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ εὐδαιμονία. Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ τούς Ἐπικούρειους φιλοσόφους, πού τόνιζαν τήν ἡδονή γιά ἀπόκτηση τῆς εὐδαιμονίας, αὐτοί ὁμιλοῦσαν γιά τήν ἀρετή. Ἡ ἀρετή εἶναι ἡ ἐναρμόνιση τοῦ ἐν ἡμῖν λόγου μέ τόν παγκόσμιο λόγο, πού δημιούργησε τόν κόσμο καί παραμένει μέσα στά ὄντα. Ἡ δέ παρέκλιση ἀπό τόν παγκόσμιο λόγο δημιουργεῖ τά πάθη.

Ὁ Μ. Βασίλειος στίς ὁμιλίες του κάνει λόγο γιά τήν ἀρετή ὡς ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἐνῶ τά πάθη εἶναι ἀπόκλιση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἀξία τοῦ Σχολείου ἔγκειται κυρίως στήν κοινωνική διάστασή του, πού εἶναι οἱ μαθητές νά καλλιεργοῦν τήν ἀρετή, νά μαθαίνουν πῶς νά ὑπερβαίνουν τίς ἀντιπαλότητες καί νά συνυπάρχουν, χωρίς νά ἀλλοτριώνονται, εἰρηνικά καί ἁρμονικά μέ πολλούς συμμαθητές πού ἔχουν διαφορετικές νοοτροπίες, κοσμοθεωρίες, χαρακτῆρες. Εὐχήθηκε δέ στούς μαθητές τήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς καί καλή ἐπιτυχία στά μαθήματά τους καί ἰδιαίτερα στίς ἐξετάσεις τους γιά τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση.

Στούς μαθητές τοῦ 2ου Λυκείου ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν διάκριση τοῦ χρόνου ἀναλόγως τήν χρήση του σέ ἐργασιακό-μαθησιακό χρόνο, ἐλεύθερο χρόνο, πού τόν χρησιμοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος σύμφωνα μέ δικό του πρόγραμμα, καί τόν κενό χρόνο, πού ὑφίσταται μεταξύ τῶν δραστηριοτήτων. Οἱ μαθητές πρέπει νά ἐκμεταλλεύονται τόν ἐργασιακό χρόνο καί νά μήν τόν ξοδεύουν ἄσκοπα, καί νά χρησιμοποιοῦν τόν ἐλεύθερο χρόνο γιά νά ξεκουράζονται καί ὄχι γιά νά ἐπιβαρύνουν περισσότερο τόν ἑαυτό τους. Τόν δέ κενό χρόνο νά τόν χρησιμοποιοῦν γιά σωστό προγραμματισμό. Τούς εὐχήθηκε δέ νά ἔχουν δίψα καί ἔρωτα γιά μάθηση.

Στούς μαθητές τοῦ 3ου Γυμνασίου ὁμίλησε γιά τόν σύγχρονο «κατακλυσμό ψευδογεγονότων». Οἱ εἰδήσεις γιά διάφορα γεγονότα κατασκευάζονται, μεγενθύνονται ἤ παραμορφώνονται. Κυρίως μέσα στήν προοπτική αὐτή ἐντάσσεται ἡ λεγόμενη «εἰκονική πραγματικότητα», πού ὁρίζεται ὡς «ἕνα ἀλληλεπιδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον», πού κατασκευάζεται ἀπό ὑπολογιστή καί στό ὁποῖο περιβάλλον βυθίζεται ὁ ἄνθρωπος καί αἰσθάνεται μέρος του. Πρόκειται γιά μιά «ψευδαίσθητη συμμετοχή σέ ἕνα σύνθετο περιβάλλον», πού κατασκευάζεται ἀπό ὑπολογιστή. Σέ αὐτήν τήν εἰκονική πραγματικότητα ἐντάσσονται οἱ φαντασιώσεις, ἡ ἀχαλίνωτη ἡδονή, τά ναρκωτικά κλπ. Στήν συνέχεια τούς εὐχήθηκε νά ἀγαποῦν τήν στέρρεη γνώση πού προσφέρει τό σχολεῖο καί νά ἀποφεύγουν τήν «εἰκονική πραγματικότητα» πού δέν εἶναι πραγματικότητα, ἀλλά ἕνας ψεύτικος καί σκληρός κόσμος.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Δημοτικό Σχολεῖο Ἀντιρρίου, «ἀνταποδίδοντας» τήν ἐπίσκεψη μαθητῶν του πού εἶχαν ἔρθει παραμονές τῶν Χριστουγέννων γιά νά τοῦ ποῦν τά κάλαντα. Εὐλόγησε τά παιδιά καί τούς μίλησε κατάλληλα γιά τήν σχέση μεταξύ Σχολείου καί Ἐκκλησίας. Τόνισε ὅτι τό Σχολεῖο εἶναι ὁ Ναός τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σχολεῖο πού μᾶς διδάσκει τήν σχέση μας μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Καί ἄλλα Σχολεῖα προσκάλεσαν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας, ἀλλά δέν τοῦ ἐπέτρεψε τό πρόγραμμά του νά ἀνταποκριθῆ καί ἔστειλε ἐκπρόσωπό του.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ