Πραγματοποιήθηκε σήμερα τό πρωί, Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη ἁπάντων τῶν ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Νέας Κηφισιᾶς. Εἰσηγητής στήν ὡς ἄνω Σύναξη ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Ψυχική Ἐξάντληση καί Ἀποξένωση τοῦ Κληρικοῦ».

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος μετά τήν ἐναρκτήριο προσευχή παρουσίασε τόν προσκεκλημένο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη–Εἰσηγητή, τοῦ ὁποίου τήν προσφάτως ἐκδοθεῖσα Διδακτορική ἐργασία ἐπαίνεσε ἀφοῦ μέ πολύ ἐνδιαφέρον μελέτησε. Στήν σύντομη εἰσαγωγή του ὁ Σεβασμιώτατος κατ’ἀρχάς ἔδωσε τόν ὁρισμό τῆς ψυχικῆς ἐξάντλησης λέγοντας ὅτι εἶναι ὁ συνδυασμός τῆς σωματικῆς κόπωσης, τῆς συναισθηματικῆς ἐξάντλησης καί τοῦ ἐν ἐπιγνώσει ἐκνευρισμοῦ πού προκαλεῖται ἀπό αὐτά. Πηγή τῆς ψυχικῆς ἐξάντλησης εἶναι ἡ ἔνταση (stress), ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό συνδυασμό παραγόντων ἀπό προσωπικές καί διαπροσωπικές συγκρούσεις πού προκύπτουν, ἀπό διαφορές ἤ ἀντιθέσεις ἀπόψεων, ἀντιλήψεων καί συναισθημάτων, ἀπό τήν καταπόνηση ἐργαζομένων ἐξαιτίας ὑπερβολικῶν εὐθυνῶν, πίεσης χρόνου κ.ἄ.

Πολλοί κληρικοί ξεκινοῦν μέ ὑψηλά καί εὐγενικά ἱδανικά, μέ τεράστιο ἀπόθεμα αἰσιοδοξίας καί μέ αὐξημένη τά μέγιστα τήν πεποίθησή τους ἤ μᾶλλον τή βεβαιότητά τους ὅτι μέ τίς ἱκανότητές τους θά μπορέσουν νά σπείρουν τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ στούς πιστούς. Ἡ σκληρή πραγματικότητα ὅμως θά τούς προσγιώσει. Μοναδικός Σωτῆρας τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τόνισε. Ὑπενθύμισε τέλος τούς τρεῖς βαθμούς τῆς πνευματικῆς ζωῆς, κάθαρση, φωτισμός, θέωση τούς ὁποίους, κατά τόν Θεοφόρο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή ὁφείλουν ὅλοι νά ἀκολουθήσουν.

Ἀκολούθησε ἡ ἐμπεριστατομένη ὁπτικοακουστική παρουσίαση τοῦ ἀνωτέρου θέματος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἀθηναγόρα.

Μετά τό πέρας τῆς εἰσηγήσεως ἐπίκαιρες τοποθετήσεις ἔκαναν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἅγιος Πρωτοσύγκελος Ἀρχιμ. π. Κων/νος Χαραλαμπόπουλος καί ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Νικάνωρ Καραγιάννης, ἐνῶ ἐρωτήσεις ἀπηύθυναν διάφοροι κληρικοί μας.

Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας τόν Σεβασμιώτατο εἰσηγητή γιά τόν κόπο καί τήν παρουσία του, ἐτόνισε ὅτι μέσα ἀπό αὐτά πού ἀκούστηκαν ἀνακαλύψαμε κάτι ἀπό τόν ἑαυτό μας.

Κείμενα από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info

Ετικέτες: