Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος λειτουργούν από τον Μάρτιο του 2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Το Πρόγραμμα είναι καινοτόμο, διότι καλύπτει διεπιστημονικά και τα δύο πεδία που απαιτούνται για την εξειδίκευση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού: τη θρησκευτική και θεολογική γνώση, που παρέχει το πρώτο Τμήμα και την τουριστική και διοικητική διαχείρισή της, που παρέχει το δεύτερο. 

Αποβλέπει στην κατάρτιση αποφοίτων Θεολογικών Σχολών και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, αλλά και άλλων σχετικά εκπαιδευμένων (όπως π.χ. ιερέων, εκκλησιαστικών λειτουργών κ.τ.ο.), που απευθύνονται σε κοινό με θρησκευτικά-πολιτισμικά και θεολογικά ενδιαφέροντα. Αποβλέπει, επίσης, στην κατάρτιση αποφοίτων Σχολών σχετικών με τον Τουρισμό, στους οποίους προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη γνώση για την ειδική μορφή του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού.

Διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων, που είναι κάτοχοι γνωστικών αντικειμένων συναφών με το αντικείμενο του προγράμματος. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και χορηγεί 90 ECTS. ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2000 €

Αιτήσεις από 15/2/2021 έως 15/3/2021 μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.: http://msc-religioustourism.web.auth.gr/

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.