Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 | 17:47

Νέα μέτρα για τους ναούς από αύριο – Εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Με εννιά πιστούς στις περιοχές αυξημένου κινδύνου και χωρίς πιστούς σε αυτές που βρίσκονται σε αυτό του «πολύ αυξημένου κινδύνου θα τελεσθούν οι Θ. Λειτουργίες τις επόμενες ημέρες.

Μόνη εξαίρεση είναι οι καθεδρικοί ναοί στις έδρες των Δήμων όπου ανεξάρτητα από τον βαθμό συναγερμού στον οποίο έχει ενταχθεί η περιοχή τους θα μπορούν μόνο την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και την Παρασκευή κατά την Ακολουθία της Δ΄ στάσης των Χαιρετισμών, να λειτουργήσουν έχοντας μέχρι 20 άτομα, τηρουμένης της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά.

Τα μέτρα και αυτή τη φορά αναλύονται σε σχετικό παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

1. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και η προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:

α. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίστανται εντός του χώρου λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφάνειας, με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις και χωρίς υπέρβαση πάντως του ανωτάτου ορίου των εννέα (9) ατόμων ως προς τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Στον υπολογισμό της αναλογίας ατόμων/τετραγωνικών μέτρων του προηγούμενου εδαφίου, περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ. χώροι σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ. Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου λατρείας, ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις που μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να τηρούνται ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός τους, καθώς και η απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις.

β. Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.

γ. Στις εισόδους των χώρων λατρείας στους οποίους οι προσερχόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν με τα υποδήματά τους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πλύσης των ποδιών, με τήρηση της απόστασης δύο (2) μέτρων, ή χρήσης ποδοναρίων, τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται.
Τα υποδήματά τους πρέπει να τοποθετούνται από τους ίδιους εντός σακούλας, η οποία κλείνει ερμητικά. Συνιστάται κάθε σακούλα υποδημάτων να τοποθετείται ξεχωριστά και χωρίς επαφή μεταξύ τους. Σε περίπτωση που το λατρευτικό τυπικό περιλαμβάνει τη χρήση χαλιού, συνιστάται οι προσερχόμενοι να φέρουν και να χρησιμοποιούν εντός του χώρου λατρείας το δικό τους χαλί προσευχής.

δ. Απαγορεύεται η χρήση πνευστών οργάνων. Εάν κατά το οικείο λατρευτικό τυπικό προβλέπεται η ύπαρξη χορωδίας ή ομαδικής υμνωδίας/απαγγελίας θρησκευτικών ύμνων από τους πιστούς, συνιστάται η αποφυγή τους ή η τήρηση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων απόστασης μεταξύ τους.

ε. Είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται (π.χ. κουπαστές, χερούλια, διακόπτες) ή χρησιμοποιούνται για την εκδήλωση του θρησκευτικού φρονήματος από πολλά πρόσωπα.

στ. Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την απόρριψη του
χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής (μάσκες, γάντια, χαρτομάντηλα, ποδονάρια κ.λπ.).

2. Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας του (π.χ. μάσκα, γάντια).

3. Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

4. Εφόσον κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνεται με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού από τον χώρο λατρείας, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προσωρινά μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του, αποφεύγοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, μάσκες, χαρτομάvτηλα, πλαστική σακούλα για απόρριψη αυτωv και αvτισηπτικο χεριωv.

5. Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωση κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση να αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις οποίες τελούνται λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοικτός ο χώρος λατρείας για την πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο λατρείας.

6. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων}, ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων). Υπεύθυνοι τήρησης των όρων, προϋποθέσεων και μέτρων της παρούσας στους προαναφερθέντες χώρους,
είναι οι ιδιοκτήτες τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

7. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και τους λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας. Ο αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ένα (1) άτομο ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. του Καθολικού της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του Μοναστηριού ή του χώρου εγκαταβίωσης, με ανώτατο όριο τα εννέα (9) άτομα ως προς τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο
αυξημένου κινδύνου.

Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση του Διοικητή ορίζεται, εφεξής, ο αριθμός των εισερχομένων ημερησίως επισκεπτών, εντός των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο Επικράτειας.

8. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας, μυστηρίου και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωvοϊού COVID-19.

9. Αναστέλλεται σε όλη την επικράτεια η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

10. Ειδικώς στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας, εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης όπου ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), και υπό την προϋπόθεση τήρησης:α) της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά δεκαπέντε (25} τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωvοϊού COVID-19.

Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής.

Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

Απαγορεύεται να παρευρίσκονται φυσικά πρόσωπα στο προαύλιο των χώρων λατρείας, καθώς και η χρήση εξωτερικών μεγαφώνων για τη μετάδοση των λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών.

Όσον αφορά στους γάμους, τις κηδείες και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα {9) ατόμων, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών αρχών.

Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των ιερών ναών και των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή.

Η προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή επιτρέπεται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης σύμφωνα με την παρούσα, εφαρμοζομένων των μέτρων προστασίας του παρόντος Παραρτήματος και χωρίς υπέρβαση πάντως του ανωτάτου ορίου των εννέα {9) ατόμων εντός του χώρου λατρείας.

11. Η διενέργεια θρησκευτικών τελετών ειδικώς τις ημέρες των Γ’ Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως, 4 Απριλίου 2021) και των Δ’ Χαιρετισμών (9 Απριλίου 2021) στους Ιερούς Καθεδρικούς Ναούς της έδρας των Δήμων επιτρέπεται υπό τους όρους του σημείου 11 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1. Με μέριμνα της οικείας Ιεράς Μητρόπολης διασφαλίζεται η διενέργεια ιατρικού ελέγχου των συμμετεχόντων θρησκευτικών λειτουργών και του βοηθητικού προσωπικού.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕ JPG ΣΕΛ 1 ΣΕΛ 2 ΣΕΛ 3

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ενημέρωση που πραγματοποίησε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς, “στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, μετά και από τη συνεδρίαση και ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, παραμένουν οι ακόλουθες περιοχές:

 • Η Περιφέρεια Αττικής.
 • Οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 • Ο Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 • Ο Δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Ο Δήμος Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και ο Δήμος Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Ο Δήμος Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Ο Δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
 • Ο Δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και ο Δήμος Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ο Δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων και ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • Και οι Δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο Δήμος Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου εντάσσεται από αύριο το πρωί, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς που έχει 218 ενεργά κρούσματα, όταν στις 23 Μαρτίου είχε 137. Είχαμε αύξηση 59,1%. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Κιλκίς βρίσκεται ήδη στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, βαθύ κόκκινο, από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, με την ένταξη στο επίπεδο αυτό και του Δήμου Παιονίας, όπου τα ενεργά κρούσματα διπλασιάστηκαν μέσα σε δέκα ημέρες, όλη η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς εντάσσεται στο βαθύ κόκκινο.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο δηλαδή, εντάσσεται και ο Δήμος Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί σε 192 από 87 στις 23 Μαρτίου, δηλαδή είχαμε αύξηση μέσα σε μια εβδομάδα 127,6%.

Επίσης, στο βαθύ κόκκινο ανεβαίνει ο Δήμος Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που έχει 27 ενεργά κρούσματα όταν στις 23 Μαρτίου είχε μόλις 4. Τα κρούσματα, δηλαδή, έχουν σχεδόν επταπλασιαστεί μέσα σε 10 ημέρες.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, εντάσσεται και ο Δήμος Σκύρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί σε 34, από 10 στις 23 Μαρτίου. Άρα τα ενεργά κρούσματα στη Σκύρο έχουν υπερτριπλασιαστεί μέσα σε 10 ημέρες, με αποτέλεσμα πλέον ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας να εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, βαθύ κόκκινο χωρίς καμία πλέον εξαίρεση.

Στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή στο βαθύ κόκκινο, εντάσσεται και ο Δήμος Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου που έχει 18 ενεργά κρούσματα, όταν στις 23 Μαρτίου είχε 7 και το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχαν εντοπιστεί κρούσματα στο νησί.

Επίσης, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσεται ο Δήμος Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Η Ρόδος έχει 124 ενεργά κρούσματα όταν στις 23 Μαρτίου είχε μόλις 38, τα κρούσματα έχουν δηλαδή υπερτριπλασιαστεί μέσα σε 10 ημέρες.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, κατεβαίνουν, δηλαδή εντάσσονται και η Λέρος και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μετά τη λήξη του ειδικού καθεστώτος πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και κήρυξη της έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, η οποία αίρεται.

Τέλος βγαίνουν από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, από το βαθύ κόκκινο, και εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο κόκκινο, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων οι εξής περιοχές:

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν μειωθεί κατά 34,2%, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου τα ενεργά κρούσματα παρουσιάζουν σημαντικότατη μείωση και ο Δήμος Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν και εκεί μειωθεί.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπαίνουν σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, η Τοπική Κοινότητα Διστράτου του Δήμου Κόνιτσας και ο καταυλισμός Ρομά της Τοπικής Κοινότητας Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Λέκα του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Στις περιοχές αυτές, από αύριο το πρωί στις 6 θα ισχύουν τα εξής: Προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον των κατοίκων και απαγόρευση κυκλοφορίας καθ’ όλο το 24ωρο, εξαιρουμένης της κίνησης για λόγους υγείας, δηλαδή το sms κωδικός 1 ή για λόγους τροφοδοσίας το sms κωδικός 2 και με εξαίρεση το διάστημα μεταξύ 18:00-06:00 ή για λόγους εργασίας για τις υπηρεσίες που μένουν ανοιχτές και με τη σχετική βεβαίωση. Η μετακίνηση των κατοίκων εκτός των γεωγραφικών ορίων επιτρέπεται για λόγους υγείας και μόνο”.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ