Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 | 8:42

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη θρησκευτική εκπαίδευση και αγωγή από το ΕΚΠΑ

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή έως σαράντα φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» (Master of Arts (MA) in Religious Education) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Το Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής, καθώς και των τεχνολογιών της μάθησης, με επίκεντρο τη θρησκευτική εκπαίδευση και αγωγή στο σύγχρονο σχολικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της διεπιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών της Παιδείας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» – (Master of Arts (MA) in Religious Education), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα ή την αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο προσφέρονται τα διδασκόμενα μαθήματα και στο Γ΄ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας, το Πρόγραμμα Σπουδών με σύντομες περιγραφές μαθημάτων καθώς και σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Προγράμματος είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ .

Το Α΄ Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι χειμερινό και ξεκινάει τον Οκτώβριο 2023. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 800 ευρώ για καθένα από τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης, σύνολο 2.400,00€, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 28 Ιουλίου μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ. Aναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία και την αποστολή του φακέλου της υποψηφιότητας σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ