Η έννοια της ευαλωτότητας την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού θα βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού (ΕΚΕΘΡΗΠΟ) του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου «Constantine the Philosopher», από τη Νίτρα Σλοβακίας.

Το συνέδριο, με τίτλο: «Κίνδυνοι σε μια κοινωνία διακινδύνευσης: παλιές και νέες ευαλωτότητες στην εποχή της COVID-19», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, 10:30 με 16:00.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας της «ευαλωτότητας» στην εποχή της διακινδύνευσης. Οι εισηγητές του συνεδρίου θα εξετάσουν διεπιστημονικά τις κοινωνικές, ηθικές, εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και οικονομικές επιδράσεις της πανδημίας Covid-19, με ιδιαίτερη έμφαση στις περισσότερο ευάλωτες κι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Θα εστιάσουν στις προεκτάσεις που αυτές λαμβάνουν σε πεδία της κοινωνικής ζωής, όπως στον οικογενειακό βίο, την εκπαίδευση, την εργασία, την κοινωνική ευημερία, τον θρησκευτικό βίο κ.ά. Θα διερευνηθούν, επιπλέον, οι κοινωνικές και πολιτικές παράμετροι των επιπτώσεων της πανδημίας σε σχέση με τους πρόσφυγες και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Στο διεθνές συνέδριο θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές που προέρχονται από χώρες όπως Ελλάδα, Σλοβακία, Ελβετία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιρλανδία, Γερμανία, Λιθουανία και από ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως κοινωνιολογία, θεολογία, οικονομικά, διεθνές δίκαιο, κ.ά.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικολάου Γ. Παπαϊωάννου, και τους χαιρετισμούς των Κοσμητόρων της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητή Θεόδωρου Γιάγκου, και της Σχολής των Τεχνών του Πανεπιστημίου «Constantine the Philosopher», Καθηγήτριας Jarmila Maximová, ενώ τον συντονισμό θα κάνει ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://bit.ly/vulnerabilities2021conference

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μετά τη λήξη του συνεδρίου.

Επίσημη γλώσσα εργασίας του συνεδρίου είναι η αγγλική.

Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: