Καλέστε την Εκκλησιαστική Τηλεόραση

Εαν εκπροσωπείτε κάποιον εκκλησιαστικό, επιστημονικό ή σχετικό με το αντικείμενο οργανισμό και επιθυμείτε να προσκαλέσετε την Εκκλησιαστική Τηλεόραση να καλύψει ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα κάποιο γεγονός, μπορείτε να γράψετε στο orthodoxtv.gr@gmail.com αναφέροντας όσες περισσότερες λεπτομέρειες για το προτεινόμενο γεγονός και στοιχεία επικοινωνίας ώστε να το εξετάσουμε.