Τρίτη 28 Μαΐου 2024 | 19:36

Ημείς μωροί διά Χριστόν

Γραφείο Ρεπορτάζ
Γραφείο Ρεπορτάζhttp://www.orthodoxia.info
Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Του ιδίου συγγραφέα:

Κυριακή  Ι΄ Ματθαίου

(Α΄ Κορινθ.  δ΄ 9 – 16)

Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Παύλος απευθύνεται στους Κορινθίους ως ο αληθινός πνευματικός πατέρας τους, ως εκείνος που με τη Χάρη του Χριστού τους «γέννησε εν Κυρίω» και τους παρακαλεί να τον ακούσουν, να τον ακολουθήσουν και να μιμηθούν το παράδειγμά του: «ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε».

Η ζωή και η πορεία του αποστόλου Παύλου είναι δύσκολη, είναι σκληρή, είναι γεμάτη από θυσίες και απογοητεύσεις, όμως αυτή η ζωή αποτελεί παράδειγμα προς όλους εκείνους που επιθυμούν να πορευθούν το βηματισμό του Χριστού.

Η ζωή του Παύλου είναι γεμάτη από εμπόδια, στερήσεις, διώξεις, φυλακίσεις, πείνα, δίψα, ύβρεις, λοιδορίες, συκοφαντίες, συλλήψεις… «δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀν­θρώ­ποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔν­δοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, δι­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρα­κα­λοῦμεν· ὡς περικαθάρ­ματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι»… 

Αυτή είναι η κατάσταση που καθημερινά βιώνει και απολαμβάνει ο απόστολος Παύλος, αλλά και όλοι οι απόστολοι, οι ακόλουθοι και μαθητές του Χριστού. Όλοι εκείνοι που θυσιάζονται για τα πνευματικά παιδιά τους, όλοι όσοι εργάζονται μέρα και νύχτα, διωκόμενοι και υστερούμενοι, θλιβόμενοι και κακουχούμενοι… οι ανόητοι για τον κόσμο…

Η βαθιά πίστη του στον Θεό, η αγάπη του για τον άνθρωπο, η υπομονή και η ανοχή που έδειχνε, τον έκαναν ισχυρό και αποτελεσματικό στις ενέργειές του και απόλυτα ικανό να αντιμετωπίσει την όποια δυσκολία και κάθε εμπόδιο.  

Η πίστη, η υπομονή, η αγάπη και η ανοχή του Παύλου προς τους διώκτες του έφτανε στο σημείο της «μωρίας», γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι τον περιγελούσαν και τον χαρακτήριζαν ανόητο.

Ο Παύλος δεν ανταπέδιδε χαρακτηρισμούς και ύβρεις, ίσως να στενοχωριόταν ως άνθρωπος, αλλά δε θύμωνε. Αντιμετώπιζε αυτές τις άσχημες συμπεριφορές με αγάπη, ανοχή, συγχωρητικότητα και θερμή προσευχή προς τον Θεό υπέρ των υβριστών και των διωκτών του: «Λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν».

Ο Παύλος είχε τη βεβαιότητα ότι στο τέλος θα φανερωθεί η αλήθεια του Χριστού, γι’ αυτό δεν έδινε καμία σημασία σε όσους άδικα τον κατηγορούσαν, τον περιφρονούσαν και τον ταλαιπωρούσαν.

Η ζωή του ήταν ένας διαρκής αγώνας που είχε σκοπό τη διάδοση του Ευαγγελικού λόγου και στόχο τη σωτηρία των ανθρώπων.

Οι πατρικές προτροπές του αποστόλου Παύλου αποτελούν σωτήριες συμβουλές για εκείνους που επιθυμούν να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τους λόγους του Κυρίου και Θεού Ιησού Χριστού, γι’ αυτό και τονίζει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει αγάπη, πίστη, ανοχή, υπομονή και να εύχεται για όλους ανεξαιρέτως.

Για να καταφέρουμε να διδάξουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον κόσμο, να διαδώσουμε πανταχού τους λόγους του Λόγου, θα πρέπει να συνδυάσουμε τις παραπάνω προαναφερόμενες αρετές. Με αυτόν τον τρόπο, το πνευματικό έργο κάθε πιστού θα επιτευχθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά.

Αγαπητοί μου φίλοι…

Ο ουρανοβάμων και μεγάλος απόστολος των εθνών Παύλος, προτρέπει όλους μας να τον μιμηθούμε: «Μιμηταί μου γίνεσθε».

Για να γίνουμε μιμητές του, όπως προτρέπει και παρακαλεί, οφείλουμε να εργαστούμε ανάλογα, να αποκτήσουμε θυσιαστικό φρόνημα και να αγωνιστούμε όπως εκείνος.

Για να υπάρξουμε μιμητές του Παύλου, πρέπει να αναγνωρίσουμε, να αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε χάρισμα και αρετή που μας έχει δώσει ο Θεός.

Για να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικοί μιμητές του Παύλου, πρέπει να γίνουμε «μωροὶ διὰ Χριστόν», βλάκες για τον κόσμο, ανόητοι για χατίρι του Χριστού.

Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τους… «αντιθέτους»… με αγάπη θυσιαστική, με υπομονή διδακτική, με διάκριση, ανοχή, πίστη και προσευχή απέναντι στους χλευασμούς, τις συκοφαντίες και κάθε πειρασμό.

Υπομονή λοιπόν…

Άλλωστε… όπως ο Παύλος αναφέρει: «Θέατρον εγενήθημεν τω κόσμω, καί αγγέλοις και ανθρώποις».


*Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Πολιτάκης είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ