Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της χρήσης πολλαπλών λαβίδων ή λαβίδων μιας χρήσης έδωσε πριν απο λίγο με ανακοίνωση του το Οικουμενικό Πατριαρχείο ξεκαθαρίζοντας πως η εκκλησιαστική οικονομία στην οποία αναφέρθηκε η χθεσινή συνοδική απόφαση «δεν αφορά στην αλλαγή του τρόπου μεταδόσεως, πολλω δε μάλλον στη χρήση πολλαπλών ή μιας χρήσεως αγίων λαβίδων».

Η κίνηση αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου που απαντά ουσιαστικά στην πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής να δώσει την δυνατότητα στις ενορίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση πολλαπλών λαβίδων κατά τη Θεία Κοινωνία, προκλήθηκε ύστερα από σειρά δημοσιευμάτων στην Ελλάδα που ουσιαστικά έδειχναν το αντίθετο, πως δηλαδή το Πατριαρχείο «ευλογούσε» την συγκεκριμέμη πρακτική.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως από την ημέρα της ανακοίνωσης της πρωτοβουλίας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής μέχρι και σήμερα, δεν είχε υπάρξει καμία αντίδραση από το Φανάρι.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή ερωτήσεις σχετικά με το αν «ευλόγησε» ή όχι τη χρήση πολλαπλών ή μιας χρήσεως λαβίδων κατά τη μετάδοση της Θείας Μεταλήψεως στους πιστούς, επαναλαμβάνει ό,τι αναφέρεται και στο ανακοινωθέν της Αρχιγραμματειας της Αγίας και Ιερας Συνόδου της 25ης τρ.μ. Ιουνίου:

«Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ’ ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι’ ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων.»

Η οποιαδήποτε, λοιπόν, εκκλησιαστική οικονομία, ασκείται μόνον όταν συντρέχουν οι δυο ικανές και αναγκαίες συνθήκες:

α) να υπάρχει από τον νόμο του κράτους κάποια απαγόρευση σχετικά με τη θεία λατρεία λόγω της πανδημίας, και β) ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη και την προς τούτο άδεια της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Πάντως δεν αφορά στην αλλαγή του τρόπου μεταδόσεως, πολλω δε μάλλον στη χρήση πολλαπλών ή μιας χρήσεως αγίων λαβίδων.

26 Ιουνίου 2020

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ο Ανδρέας Λουδάρος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στην Αθήνα. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ. Εργάζεται ως εκκλησιαστικός συντάκτης από το 1999

Ετικέτες: