Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε ευχετήριο γράμμα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, για την ονομαστική του εορτή . 

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μάλιστα, σημειώνει χαρακτηριστικά για την παρουσία του κ. Χρυσοστόμου στα εκκλησιαστικά πράγματα: «Η Υμετέρα ονομαστική εορτή δίδει προς τούτοις την αφορμήν όπως επαινέσωμεν την αμετακίνητον πιστότητα Υμών εις την Ιεράν Παράδοσιν, το αδιάπτωτον ενδιαφέρον δια την φιλόθεον λειτουργίαν των εκκλησιαστικών πραγμάτων και τον καλόν Υμών αγώνα δια την χριστοπρεπή μαρτυρίαν εν τω κόσμω περί της ελθούσης Χάριτος και της εν ημίν ελπίδος».