Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 | 12:28

«ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ» (Παύλος Μελάς)

Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
O Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Κηφισίας

Του ιδίου συγγραφέα:

Τά ἐθνεργετήρια σαλπίσματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους οὐδέποτε προσμετρήθησαν διά τῆς λογικῆς. Ἀντ’ αὐτῆς μιλοῦσαν τά ὑπαρξιακά βάθη ἑνός ὁλοκλήρου λαοῦ, πού λαμβάνει δύναμη ἀπό τίς ἱστορικές ρίζες του, διατηρώντας τήν συνείδηση τῆς ἐθνικῆς ὑποστάσεώς του καί τήν ἔσωθεν μαρτυρία τῶν ἠθικῶν καί πνευματικῶν του δυνάμεων. Βόρεια Ἑλλάδα – Μακεδονία – Θράκη. Ἀκόμη καί σήμερα συνεγείρει τίς κατακτητικές βλέψεις καί ἐπεκτατικές διαθέσεις γειτόνων μας, ὅμως, ὅλα αὐτά τά χρόνια ὄρθωσε τό ἀνάστημά της, διετήρησε θαυμαστή τήν συνοχή τοῦ λαοῦ μέ ἀκμαιότατο καί ἀκατάλυτο τό φρόνημά του, μέ γρανιτώδη τήν ἐμμονή καί προσήλωση στά ἰδανικά τῆς πατρίδος.

Ἡ ἱστορία τῶν βορείων διαμερισμάτων τῆς χώρας μας καί ἰδίᾳ τῆς Μακεδονίας λάμπουν ὡς τηλαυγεῖς φάροι καί πλημμυρίζουν μέ ὑπερηφάνεια κάθε ἑλληνική ψυχή. Ἡ Σλαυϊκή ἐπιβουλή πού ἐκδηλώθηκε γιά τήν πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τοῦ Ἰγνάτιεφ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα διάφορες κομιτατζηδικές συμμορίες νά εἰσβάλουν στήν Μακεδονία ὑπό Βουλγάρους καί Σλαύους ἀξιωματικούς καί νά ἐπιδοθοῦν σέ ἐκτελέσεις καί σφαγές τοῦ ἀνθοῦντος ἑλληνικοῦ στοιχείου μέ ἀντικειμενικό σκοπό τήν τρομοκράτηση, τήν ἐπιβολή καί κατίσχυση τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου, πού ἐκτελοῦσε ἐπιταγές τῶν πανσλαυϊστῶν.

Τότε ὁλόκληρο τό ἔθνος, πρωτοστατούντων τῶν Βορείων Ἑλλήνων, ἐξεγέρθη καί ἐθνικές ἀνταρτικές Δυνάμεις συγκροτοῦνταν καί ἐπέλευναν στήν Μακεδονία. Στήν Ἀθήνα σέ ἠλεκτρισμένη πατριωτική ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς συγκροτεῖται ἀπό φλογερούς πατριῶτες τό Μακεδονικό Κομιτάτο. Ἡ πρώτη διοίκησις μέ τούς Καλαποθάκη, Δραγούμη καί Μελᾶ, ἡ ὁποία σκοπό ἔχει τήν ἀναζωπύρωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος καί τήν ἀπελευθέρωση τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων, ἐρρίφθη μέ φανατισμό ἀψηφώντας κάθε κίνδυνο καί ἐπεδόθη στήν ἐξόντωση καί τόν ἀφανισμό τῶν Σλαύων.

Ἡ δράση τοῦ Παύλου Μελᾶ τοῦ θρυλικοῦ «Μικέ Ζέζα», πού σέ λίγες μέρες ἔχουμε τήν ἐπέτειο τῆς αὐτοθυσίας του, ἀπετέλεσε τό ἔναυσμα καί γιγάντωσε τήν θέληση τοῦ Ἔθνους, νά ἀντιμετωπίσει τίς ὀρδές Ντότσεφ καί Τσακαλάροφ τοῦ Κομιτάτου τῆς Σόφιας. Ὁ Παῦλος Μελᾶς, ὁ ὁποῖος κατ’ ἐντολήν τῆς κυβερνήσεως Θεοτόκη δραστηριοποιεῖται στήν Μακεδονία, ἐπιστρέφει στήν Ἀθήνα κατόπιν ἀπαιτήσεως τῶν Τούρκων, ἐπανέρχεται μέ τό ὄνομα Πέτρος Δέδες στήν Κοζάνη, ὅπου στρατολογεῖ ἄνδρες, καί ἀναλαμβάνει ἐπίσημα τήν ἀρχηγία τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα κατόπιν ὑποδείξεως τοῦ Μακεδονικοῦ Κομιτάτου. Τραυματίζεται θανάσιμα ἀπό Ὀθωμανούς καί Βουλγάρους (τό 1904) στό χωριό Στάτιστα καί συγκλονίζει τήν Ἑλλάδα πού συνδεόταν πλέον μέ τό ἀπελευθερωτικό σάλπισμα τῆς ἐποχῆς καί πού ἐκατόμβες Ἑλλήνων ἐκαυχῶντο γιά τίς θυσίες τους. Τό πλάνο τῶν ἐχθρῶν ἴδιο, σταθερό. Σκοπός τῶν ἐποφθαλμιούντων ἡ κάθοδος στό Αἰγαῖο καί ἡ ἀπόκτηση θύρας, γιά νά αὐλίζωνται.

Σήμερα ὀνειρεύονται ἀναβιώσεις αὐτοκρατοριῶν. Ἔχουν, ὅμως, ἀπέναντι μιά Ἑλλάδα μέ προμαχώνα τήν Βόρειο Ἑλλάδα καί μαζί μέ αὐτήν σύσσωμοι ὅλοι ὑπερασπιστές τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἱστορίας. Τούς διαβεβαιοῦμε ΟΧΙ – Δέν θά περάσετε!


* Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι πρωτοσύγκελλος της ιεράς μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ