Φωτ.: Νίκος Μαγγίνας | Οικουμενικό Πατριαρχείο

Επιστολή με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Ελληνικό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έστειλε στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

Αναλυτικά η επιστολή του Οικ. Πατριάρχη:

Ἐξοχώτατον

κύριον Κυριακόν Μητσοτάκην,

Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος,

Εἰς Ἀθήνας.

            Ἐξοχώτατε,

Ἀπό τῆς Βασιλευούσης Πόλεως ἐρχόμεθα ἐξ ὅλης καρδίας παρά τῷ σφοδρῶς δοκιμαζομένῳ ὑπό τοῦ πυρός Ἑλληνικῷ λαῷ καί διά τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐξοχότητος ἐκφράζομεν πρός ἅπασαν τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν τάς ἐνθέρμους μητρικάς εὐχάς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Κύριος ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας τοῦ Αὐγούστου καί τοῦ Γένους Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἴθε νά διασώζῃ κλῆρον, λαόν καί τό φυσικόν περιβάλλον, ὑπέρ τῆς ἐντονωτέρας προστασίας τοῦ ὁποίου ἄς ἀγωνιζώμεθα ἅπαντες ὡς συνυπεύθυνοι διά τήν προστασίαν του.

                                                                                            Εὐχέτης καί φίλος

                                                                                     Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

—————————-

Φανάριον, 5 Αὐγούστου 2021

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: