Η διεύρυνση της συνεργασίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Παρασκευή Δραμαλιώτη.

Στη συνάντηση ήταν επίσης παρόντες ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης και η κα Κυριακή Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Στο πλαίσιο διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2014, προγραμματίστηκε η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας από τον υπουργό Εσωτερικών, Μαυρουδή Βορίδη, καθώς και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο ως Πρόεδρο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Το σύμφωνο συνεργασίας θα στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Εκκλησίας, κληρικών και λαϊκών στελεχών της.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.