«Από την Αντιόχεια στην Αντάκυα: η ιστορία της άγνωστης Ρωμιοσύνης ήταν γραμμένη πάνω στο μετάξι»