«Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική Τέχνη»: Προπτυχιακό πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου