Βελτιώνεται η υγεία του αρχιεπισκόπου Ποιμένος

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Κατ’ οίκον διανομή του Αγίου Φωτός