Αγιασμό στο εργοτάξιο του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero θα κάνει ο Αμερικής Ελπιδοφόρος

Επίσκοπος Αμισσού εξελέγη ο Αρχιμ. Ιωακείμ Κοτσώνης

Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής