Η Ι. Συνοδος απαγόρευσε σε αρχιερείς και ιερείς τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις των Rotary και Lions

ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΦΑΝΑΡΙ: Η Μετάληψη παραμένει ως έχει

ΔΙΣ: Δεν έχουμε ενοικιάσει κανένα χώρο για κατασκευή ξενώνα μεταναστών στα Μέγαρα