Ο ευγνώμων Μαραθώνος Μελίτων

Τα άγια Θεοφάνεια: υπόθεση παιδείας στον ελληνικό πολιτισμό

Η ετερότητα και θρησκευτικός ριζοσπαστισμός: το παράδειγμα του οσιομάρτυρα Αναστασίου του Πέρση

Χριστούγεννα: Φως και Ζωή

Η ερμηνευτική των Γραφών στον Αμβρόσιο Μεδιολάνων

Η «θάλασσα» του αγίου Νικολάου

Στον μακαριστό επίσκοπο Έγγρας… «Ίσως να χρειάζεται κι ο Θεός γελαστούς επισκόπους κοντά Του»

Λόγος εἰς τὸ «Ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ»

Αγιοκέρι στον Άγιο τον Μικρασιάτη, Καλόγερο, Παπά και Μάρτυρα, Γεώργιο τον Νεαπολίτη