Αγιοκέρι στον Άγιο τον Μικρασιάτη, Καλόγερο, Παπά και Μάρτυρα, Γεώργιο τον Νεαπολίτη

Ίσως χάθηκε πολύτιμος χρόνος 

Ο θάνατός σου ο καθρέφτης μου

Ευαγγελιστής Λουκάς: η αλήθεια μέσα από τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού

Λόγος εἰς τό: «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ»

Μπορεί να διεκδικήσει Μητρόπολη ο από Καρθαγέννης νέος Τιτουλάριος Μητροπολίτης Διαυλείας;