Για τον άγγελο της Εκκλησίας μας στην Καστοριά

Οι άγγελοι και οι αετοί είναι για τα ψηλά

Από το «εγώ» στο «εσύ»

Ο Επίσκοπος της ιδιαίτερης πατρίδας μου ανεχώρησε για την ουράνια πατρίδα

Ο Χριστός στην Αίγυπτο

Η ελπίδα των εθνών

Η εικόνα της Γεννήσεως διδάσκει και ομιλεί

Μητροπολίτης Σεβαστιανός, ένας φωτεινός ιεράρχης