Η αλήθεια τιμά όσους έχουν το κουράγιο να την υπερασπισθούν

«Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία»

Ο ηρωικός Επίσκοπος και μεγάλος Θεολόγος

Η μυστική πορεία του Χριστιανού, διά της ερήμου, στην Ανάσταση και την Πεντηκοστή

Καιρός του ποιήσαι

Η δύναμη της συγγνώμης

Καιρός πρόσκλησης για σχέση

Η αληθινή νηστεία

Η αγάπη ως βάση της τελικής κρίσεως