Η ταπείνωση του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του

Όριο της ελευθερίας η αγάπη

Συλλογισμοί πάνω στα αποκαϊδια

Ένα αποκαλυπτικό θαύμα

Έως εδώ, άγιοι της ρωσικής παρουσίας εν Ουκρανία!

Και όμως, η αρρώστια δεν είναι ξαφνική. Είχαμε προειδοποιήσει!

«Τα αυτονόητα…»