Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα, ένα διαχρονικό μνημείο της ελληνικής γλώσσας

Η χριστιανική ζωή ως διακινδύνευση

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Περιορισμοί της άσκησης της θρησκευτικής λατρείας στην Ελλάδα λόγω κορονοϊού

Από τον παλιό Ισραήλ στον νέο

Η υπέρβαση της κοινωνικής αξιοπρέπειας

Ο εκκλησιαστικός ηγέτης πρότυπο για τους πιστούς

Τα χαρακτηριστικά του αληθινού ηγέτη

Η Εκκλησία στην Τουρκοκρατία και τήν Εθνεγερσία

Η εκπαιδευτική κίνηση στα Σκόπια κατα το σχολικό έτος 1895-1896 και το ψευδώνυμο “μακεδονικό” έθνος