Ο Χριστός και οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι

Ποιμένες και ποιμαινόμενοι

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος στην εύλαλη σιωπή

Ανώνυμοι και “ανυπότακτοι”…

Η ατομική λατρεία… βλάπτει σοβαρά την υγεία

Θεοφάνεια, κράτος και εκκλησία στα όρια των παρεπομένων της ευπείθειας

O ποταμός Ιορδάνης

Η Εκκλησία της Ελλάδος και η απόδοση επετειακής τιμής στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Η «Επιφάνεια» του Θεού