Γνώριζε η βυζαντινή περιφέρεια κανονικό δίκαιο;

Από τη Σύνοδο της Κρήτης στην Αυτοκεφαλία της εν Ουκρανία Εκκλησίας