Καιρός του ποιήσαι

«Ήμουν ξένος και δεν με δεχτήκατε»

Αισθητική θεώρηση μιας κρίσης μεταξύ Ορθοδόξων