Η «Επιφάνεια» του Θεού

Ο Χριστός στην Αίγυπτο

Η Γέννηση του Χριστού αφετηρία νέας ζωής για την ανθρωπότητα

Ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας σήμερα

Ποιμένες και ποιμαινόμενοι

Ενότητα της πίστεως και ποικιλία των χαρισμάτων

Το γκρέμισμα των διαχωριστικών τειχών ανάμεσα σ’ εμάς και τους «άλλους»

Το δώρο της ζωής

Η δόξα και τιμή του ανθρώπου

«Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει»

Η Ελληνική παιδεία και ορολογία στην υπηρεσία του Ευαγγελικού κηρύγματος του Απ. Παύλου

Λουκάς, «ο ιατρός ο αγαπητός»

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»

«Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω»

«Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών»

Η ταπείνωση του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Μητέρας του

Οι Απόστολοι πρότυπα αγωνιστών για τους χριστιανούς

Οι χριστιανοί ως Ναός του Θεού

Ενότητα και διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία