Μάρτυρες και κήρυκες της Αναστάσεως ως τα πέρατα της γης

Η άγκυρα της ελπίδας

Η θυσία του «Μεγάλου Αρχιερέα» Ιησού Χριστού

Η αδιάσπαστη αλυσίδα των ηρώων της πίστης

Η αληθινή νηστεία

Η αγάπη ως βάση της τελικής κρίσεως

Η επιστροφή στην οικία του αγαθού Πατέρα

Η μεγάλη ανατροπή

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Η υπέρβαση της κοινωνικής αξιοπρέπειας

Ο εκκλησιαστικός ηγέτης πρότυπο για τους πιστούς

Ο Χριστός και οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι

Ποιμένες και ποιμαινόμενοι

Η «Επιφάνεια» του Θεού

Ο Χριστός στην Αίγυπτο

Η Γέννηση του Χριστού αφετηρία νέας ζωής για την ανθρωπότητα

Ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας σήμερα

Ποιμένες και ποιμαινόμενοι