Οικουμενικός Πατριάρχης: Μεταξύ σφύρας και άκμονος