Από τη βουλγαρική εξαρχία στο ουκρανικό αυτοκέφαλο

Εκκλησία-Πολιτεία: Τότε (1987) και τώρα

Και εγένετο ταυτότητα και εθνικό κράτος

Ορθόδοξη Εκκλησία και Ουκρανικό Αυτοκέφαλο